Fromris
 
 
 
 
 
 
VII
 
 

RegEx - Reguliarūs išreiškimai

     

Meta ir valdomieji simboliai

Meta simbolis Aprašymas Pavyzdys Kaip galima rašyti Kaip negalima rašyti
[] Grupė simbolių a[hgz]c „agc“ „azc“ „ahgzc“ „abc“
\ Valdymo simbolio veikimo sustabdymas [\+] „+“ „“
. Vienas betkoks simbolis a.c „abc“ „ahc“ „acdc“ „ac“
* Simbolis gali būti, bet gali ir nebūti [abc]* „bbc“ „a“ „hhg“ „z“
? Nulis arba vienas sutapimas [\+]?[0-9]+ „+37000000“ „6980000“
+ Vienas arba daugiau sutapimų [a-z]+ „user“ „u“ „12345“ „“
^ Grupės neigimas a[^_-]c „abc“ a_c
^ Pradžia eilutės ^V „Vilniaus miestas“ „Kauno miestas“
$ Pabaiga eilutės miestas$ „Vilnius miestas“ „Vilnius rajonas“;
{6,15} Nuo kiek iki kiek turi pasikaroti simbolis [0-9]{6,9} „123456“ „123456789012“ „12“ „1234567890987654321“
{8} Kiek tiksliai gali pasikartoti simbolis [0-9]{8} „12345678“ „12“ „123456789098765“
{6,} Kiek mažiausiai gali pasikartoti simbolis [0-9]{6,} „123456“ „12345678909876543212345678“ „1“ „12345“
{,15} Kiek daugiausiai gali pasikartoti simbolis [0-9]{,6} „123456“ „123456789098765“

Simbolių grupės (PHP)

Grupė Aprašymas
[a-zA-Z] raidė
[0-9] skaičius
[:alpha:] raidė
[:digit:] skaičius
[:alnum:] raidė arba skaičius
[:space:] tarpas
[:blank:] tarpas arba simboliai sukodais nuo 0 iki 255
[:cnrtl:] valdomas simbolis
[:lower:] mažosios raidės
[:upper:] didžiosios raidės
[:xdigit:] skaičius arba raidė nuo A iki Z
 
 
 
 
Hey.lt
© 2005 - 2024   Fromris, UAB    v3.01.42   2024-06-16 22:10:06
Tinklalapio struktūra